CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

 

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), convoacă,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare,

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15 decembrie 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 05.12.2022 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. începând cu data de 22 decembrie 2022;
  2. Stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de Supraveghere;
  3. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere;
  4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
  5. Stabilirea datei de 09 ianuarie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
  6. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

 

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința Adunării generale ordinare a acționarilor se va desfășura la data de 16 decembrie 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *