Publica convocator, convocator aga si anunturi de convocator in doar cativa pasi simpli. Publici in ziare locale sau nationale convoatoarele tale printr-un simplu click pe butonul publica anunt.

Ce reprezinta un convocator?

Adunarea generală a acţionarilor este organul de deliberare şi decizie al societăţii pe acţiuni. Cuprinzând pe toţi acţionarii, adunarea generală exprimă voinţa socială şi decide asupra tuturor problemelor date de lege în competenţa sa. Adunarea generală se ţine la sediul societăţii şi în locul indicat în convocare, afară de cazul când prin actul constitutiv s-a dispus altfel3 . Există trei categorii de adunări generale ale acţionarilor: ordinare, extraordinare şi speciale. Potrivit art. 110 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunările generale sunt ordinare şi extraordinare, iar art. 116 recunoaşte în mod expres adunările generale speciale. Legea nr. 31/1990 stabileşte atribuţiile fiecăruia dintre adunările generale, precum şi condiţiile de cvorum şi majoritate pentru luarea deciziilor. Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, convocă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţiile ce intră în atribuţiile adunării. Evident că administratorii nu vor demara procedurile de convocare, chiar şi în situaţia în care acţionarii reprezentând mai mult de 5% din capitalul social al societăţii solicită desfăşurarea unei adunări generale, dacă problemele pe care le consideră de discutat în cadrul adunării nu sunt de competenţa adunării generale.

Care este termenul de intrunire prin convocatoarele AGA?

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicare convocării. Dacă în cazul adunărilor generale ordinare există obligativitatea desfăşurării adunării cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. In cazul adunării generale extraordinare legea nu mai impune obligativitatea unei periodicităţi cu privire la desfăşurarea acesteia, ci ea va fi convocată ori de câte ori este necesar. Convocarea unei adunări generale nu poate fi determinată exclusiv de solicitarea acţionarilor. Astfel, având în vedere faptul că art. 111 alin. (1) stabileşte că adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar pe anul precedent, rezultă că şi administratorii, se pot autosesiza în vederea convocării adunării generale, cu atât mai mult cu cât legea chiar impune termene limită înăuntrul cărora adunarea generală ordinară anulă trebuie desfăşurată.

Vrei sa publici un convocator AGA?

Poti publica acum un convocator aga prin site-ul nostru convocator.ro

publica convocator

Poti publica convocatorul tau atat in ziare locale cat si nationale. Cum ar fi : (ex: ziarulnews.ro) care este in acelasi timp si ziar local dar si national.

O lista de publicatii online pentru convocatoare unde te putem ajuta noi cu publicarea o regasesti la categoria destinata lor:  Publica Convocator in ziar national | Publica convocator in ziar local