CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

 

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”), convoacă,

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei,

Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 15 decembrie 2022, ora 12:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 05.12.2022 (data de referință), cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
  2. Stabilirea datei de 09 ianuarie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
  3. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 16 decembrie 2022, ora 12:00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *